Cifra da música: Made In Japan - Pato Fu

Esse cifra de Pato Fu já foi acessado por 471 pessoas.

Comente

A música Made In Japan fez muito sucesso quando foi gravada por Pato Fu. Quer conhecer a letra dela? Veja a letra de Made In Japan e cante.

Veja também o vídeo da música tocada.


Solo:
E------------------------------------------------------4------4-4-4-4----------------4-4-4-4---4-
B----------------------------------------5---5-7-5--5----7-5----------7-5----5---5-7---------7---
G-4-5-6-4-5-6-4-5-6-4-5-6---6-4--------6---6-------------------------------6---6-----------------
D-------------------------------6-4--------------------------------------------------------------
A-----------------------------------7------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------------------------------------

E--4-4-4-4---4--9-7-----9-7--9-12-14--
B----------7--------9-----------------
G---------------------6---------------
D-------------------------------------
A-------------------------------------
E-------------------------------------E7M         A7M 
Ningemwa imamade osoroshimeni attekita
E7M            A7M 
Atsui genbakuo hitoride uketa Nippon
E7M         A7M 
Yokute yasukute kireina shouhinwo

Sekaini utteiru,
E7M           A7M 
Genbaku no adao kaeshiteiru
F#m          B 
Honmonono amerikaseino amplio

Akete bikkuri,
 F#m        B 
Hotondono buhinwa nihonsei

Watashi wa omotta no aa shikataganai

      E7       A7 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo...
      E7       A7 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo...
      E7       A 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo, 
   A7      D 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo, 
   E       A    D    A  
Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doooooo-doo!

 E7M         A7M 
Projekuto-niwa himitsuga-aru
E7M         A7M 
Korewa nasa-ga kaiketsu-suru
F#m         B 
Korede watashiwa anshinda,
F#m      B 
Nasa-wa itsumo watashitati-no yokoni tsuiteiru

      E7       A7 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo...
      E7       A7 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo...
      E7       A 
Made In Japan! Doo-doo-doo-doo-doo, 
   A7      D 
Doo-doo-doo, doo-doo-doo, 
   E       A    D    A  
Doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doooooo-doo!

[Instrumetal:]F#7 B7

F#m         B 
Korede watashiwa anshinda,
F#m      B 
Nasa-wa itsumo watashitati-no yokoni tsuiteiru
Quer fazer uma correção nesta cifra?  Comentários (0) Postar um Comentário

  Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!