Letra da Música: Maldivas - Hinos

Esse letra de Hinos já foi acessado por 631 pessoas.

Comente

Veja também o vídeo da música tocada.


1.

Mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam,
Gavmii bahun gina heyo du'aa kuramun kuriime salaam.
Gavmii nishaanang hurmataa eku boo lambai tibegen
Audaanakan libigen e vaa dida-ak kuriime salaam.

2.

Nasraa nasiibaa kaamyaabu-ge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.
Fakhraa sharaf gavmang e hoodai devvi batalunna'
Zikraage mativeri l entakun adugai kuriime salaam.
Divehiinge ummay kuri arai silmaa salaamatugai
Divehiinge nan molu vun adai tibegen kuriime salaam.

3.

Minivankamaa madaniyyataa libigen mi 'aalamugai
Dinigen hitaamatakun tibun edigen kuriime salaam.
Dinaai verinnang heyo hitun hurmay adaa kuramun
Siidaa vafaaterikan matii tibegen kuriime salaam.
Davlatuge aburaa 'izzataa mativeri vegen abada'
Audaana vun edi heyo du'aa kuramun kuriime salaam.


Quer fazer uma correção nesta letra?    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!