Letra da Música: Kiribati - Hinos

Esse letra de Hinos já foi acessado por 429 pessoas.

Comente

Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko,
Ma ni buokia aomata,
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aoma ta nako.
Tauani nne n te raoiroi,
Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaaiin abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kaka baia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.

Quer fazer uma correção nesta letra?    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!