Letra da Música: Hino nacional da República Checa - Hinos

Esse letra de Hinos já foi acessado por 866 pessoas.

Comente

Voda huèí po luèinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadì skví se jara kvìt,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná zemì,
Zemì èeská, domov mùj,
Zemì èeská, domov mùj!


2.
Kde domov mùj kde domov mùj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v tìle èilém
mysl jasnou vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar
to je Èechù slavné plémì
mezi Èechy domov mùj
mezi Èechy domov mùj!

Quer fazer uma correção nesta letra?    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!