Letra da Música: Hino de Suazilândia - Hinos

Esse letra de Hinos já foi acessado por 479 pessoas.

Comente

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.

Quer fazer uma correção nesta letra?    Comentários (0) Postar um Comentário

    Nenhum comentário encontrado. Seja o primeiro!